ງານພົບປະສຳມະຊິກນັກທຸລະກິດໜຸ່ມທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ່ 3 sticky icon

ງານພົບປະສຳມະຊິກນັກທຸລະກິດໜຸ່ມທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ່ 3

ງານພົບປະສຳມະຊິກນັກທຸລະກິດໜຸ່ມທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ່ 3 ທີໂຮງແຮມວຽງຈັນປລາຊ້າ

SME FINANCE ACCESS WORKSHOP and Cocktail sticky icon

28/03/2014 01:00
28/03/2014 20:30

Seminar Conference between Banks and Entrepreneurs on financial Access at National Convention Centre, Km6, Kaison Rd. Reserve your seat now at 020 22212189

About YEAL sticky icon

1st Annual YEAL Forum The Young Entrepreneurs Association of Laos (YEAL) was formed under the auspices of the Lao People's Revolutionary Youth Union in 2005 and is a volunteer-driven, non-profit organization whose mandate is to support young people in business and to help drive the nation forward. To promote inclusivity, YEAL is aimed at business owners aged 45 and under. It provides members with an opportunity to learn from each others' experiences and take advantage of peer mentorship as they grow their businesses.

The ASEAN-China Young Entrepreneurs Forum (Hanoi, Vietnam)The ASEAN-China Young Entrepreneurs Forum (Hanoi, Vietnam)